Dalyvauti rinkimuose reikia mokytis nuo mažens

2013 m. rugpjūčio 28 d. pranešimas spaudai

Pernai rudenį rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą dalyvavo vos šiek tiek daugiau nei pusė Lietuvos piliečių. Nejaugi kas antram tautiečiui nerūpi, kas gins jo interesus? O gal lietuviai nemoka priimti sprendimų valstybei svarbiais klausimais arba – dar blogiau – nesuvokia rinkimų prasmės? Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai įsitikinę – dalyvauti rinkimuose ir atsakingai priimti sprendimus būtina mokytis nuo mažens. Kad įgytų šių įgūdžių, jie pasiryžo stiprinti mokinių savivaldą.

„Daugelis gyventojų yra apatiški, nusivylę politika, mieliau niurzga ir kritikuoja kitus, nei reiškia savo valią prie balsadėžių. Piliečiu ne gimstama, bet tampama, todėl būtina nuo mažens ugdyti pilietinį sąmoningumą, mokyti apsispręsti, įveikti mokyklos, o vėliau – ir visos valstybės problemas, – sako Danguolė Tauginienė, Senamiesčio pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja. – Jaunuoliai turi kuo geriau suvokti, kokią įtaką jie gali daryti, kaip vyksta rinkimai ir kodėl svarbu juose dalyvauti.“

balsavimas

Šių metų pavasarį įvyko pirmieji demokratiški rinkimai į Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių parlamentą. Jaunimas parodė puikų pavyzdį, kaip iš tiesų reikia balsuoti: rinkėjų aktyvumas siekė 80 procentų. Penkiolika 5–10 klasių atstovų vieniems metams išrinkti į mokinių parlamentą.

 „Parengėme mokinių parlamento nuostatus, nustatėme kriterijus, kas gali tapti jo nariais. Vyko agitacinė kampanija, kandidatai pristatė savo programas, – pasakoja D. Tauginienė. – Rudenį parlamentarai rinks savo pirmininką, sudarys drausmės, popamokinės veiklos ir kitus komitetus.“ 

Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių parlamento narys Šarūnas Šanteriovas apgailestauja, kad daugelis bendramokslių yra pasyvūs, lūkuriuoja, kol iniciatyvos imsis kiti. Vienas svarbiausių mokinių parlamento tikslų – budinti prigesusį jaunuolių entuziazmą ir įkvėpti veikti išvien.

„Visi mokomės toje pačioje mokykloje, todėl turime ja rūpintis. Aiškinsimės, kokios problemos neduoda mokiniams ramybės, ir bandysime kartu jas įveikti, – pasakoja Š. Šanteriovas. – Ruošiamės labai rimtai dirbti, tikimės, kad mus palaikys ir kiti mokiniai.“

Be parlamento, Senamiesčio pagrindinėje mokykloje taip pat veikia mokinių taryba, kurią sudaro klasių seniūnai. Tikimasi, kad veikdamos kartu mokinių savivaldos institucijos efektyviau spręs jaunimo problemas, pasiūlys naujų idėjų.

balsu skaiciavimas

Aktyvinti mokinių savivaldą ir perprasti rinkimų procedūras Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos jaunuoliai nusprendė prisijungę prie didžiausio Lietuvoje pilietiškumo ugdymo projekto „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“. Jame iš viso dalyvauja ir savo iniciatyvas įgyvendina 120 švietimo įstaigų iš 30-ies savivaldybių.

Projektą „Kuriame Respubliką“, kuris tęsis iki 2014-ųjų rugsėjo pabaigos, įgyvendina VšĮ Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais. Jį finansuoja Europos socialinis fondas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.