Kodėl visuomenė vengia dalyvauti pilietinėse veiklose?

Kaip rodo 2014 m. Pilietinės galios indekso tyrimo respondentų nuomone, gyventojai, kurie inicijuoja ar dalyvauja pilietinės akcijose, veiklose gali susidurti su įvairiomis problemomis: būti laikomi aplinkinių keistuoliais, būti viešai užsipuolami, šmeižiami, sulaukti grasinimų susidoroti ar įtarinėjimų, kad veikia dėl savanaudiškų paskatų, prarasti darbą.

Mokiniai įžvelgia tas pačias rizikas kaip ir suaugusieji, tačiau mano, kad jos kiek mažiau tikėtinos.

Išsamesni tyrimo rezultai – diagramose.

Lietuvos pilietinės galios indeksas pagal mokslininkų prof. dr. Ainės Ramonaitės, dr. Rūtos Žiliukaitės ir dr. Mindaugo Degučio parengtą metodiką tiriamas nuo 2007 metų. 2014 m. tyrimas yra pilietiškumo ugdymo projekto „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ dalis. Projektą „Kuriame Respubliką“ įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas kartu su Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centru, Ateitininkų federacija, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija ir kitais partneriais. Jį finansuoja Europos socialinis fondas.