„Kur milžinai gyveno?“ – Saulės radijuje!

Šiaulių rajono Bubių mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Radionovienė bei dešimtokai Martynas Bula, Mindaugas Keras ir Justinas Benikasas „Saulės radijuje“ pasakoja apie Bubių mokyklos veiklas, vykdytas projekto „Kuriame Respubliką“ metu. 

Projektuko dalyviai nusprendė per etnokultūrinę veiklą suburti Bubių mokyklos ir kaimo bendruomenę į turiningą projektą „Kur milžinai gyveno“, kurio veikla buvo orientuota į mokyklos, kaip vietos bendruomenės santalkos centro telkimą, žmogiškųjų vertybių, tradicijų išsaugojimą, puoselėjimą.

Išsikeltas projektuko tikslas – skatinti mokyklos bendruomenę domėtis senąja lietuvių liaudies kultūra, amatais. Mokykloje buvo organizuojami įvairūs renginiai bei akcijos: tarmių popietė, įdomūs valstybinių švenčių minėjimai, viktorinos ir t.t. Galiausiai buvo suorganizuota Vasaros gegužinė, kur mokiniai išmoko įvairių liaudies šokių ir dainų.