Mokiniai griauna mitus apie tautines mažumas

Pranešimas spaudai 2013 m. gruodžio 4 d.

Įtampa tarp lietuvių ir lenkų Vilniaus krašte tvyro jau daugelį metų. Vilniaus rajono Mickūnų vidurinės mokyklos jaunimas stebisi dirbtinai kurstoma nesantaika, ragina geriau pažinti šio krašto gyventojus ir sužinoti, ką jie iš tikrųjų mano apie Lietuvą, lietuvių kalbą, lietuvių kalbos egzaminą ir kitus daug diskusijų keliančius klausimus. Siekdami skatinti toleranciją ir pagarbą tautinėms mažumoms, prisidėti mažinant stereotipų plitimą, mokiniai ėmėsi įgyvendinti projektą „Aš tavo kaimynas“.

„Daugelis nepagrįstai mano, kad Lietuvoje gyvenantys kitų tautybių žmonės nemoka lietuvių kalbos, nemyli šios šalies ir nesidomi joje vykstančiais įvykiais, – sako Ona Avižinienė, Mickūnų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja. – Gyvenant daugiakultūrėje aplinkoje svarbu pažinti kitas tautas, jų papročius, kultūrą, todėl siekiame skleisti objektyvią informaciją apie tautinių mažumų, ypač lenkų, gyvenimą Lietuvoje. Būtina suvokti, kad bendraujant, kuriant, dirbant ar linksminantis svarbiausia žmogus.“

Nėra geresnio būdo išankstinėms nuostatoms keisti ir vieniems kitus pažinti kaip nuoširdus betarpiškas bendravimas. Kalba – ne kliūtis, nes Mickūnų vidurinės mokyklos jaunuoliai bendrauja lietuviškai. Jie dalyvavo susitikimuose su Vilniaus mokyklų mokiniais, taip pat rengė diskusijas su savo seniūnijos gyventojais, buvusiais mokyklos mokiniais. Pastarųjų teiravosi, kaip jiems, baigusiems mokyklą, kurioje mokoma lenkų ir rusų kalbomis, sekėsi įsilieti į visuomeninį Lietuvos gyvenimą. Buvo įdomu ir naudinga išgirsti įvairaus amžiaus, skirtingą patirtį turinčių buvusių abiturientų pasakojimus apie studijas, darbą, santykius kolektyve ir t. t.

„Mokiniams itin patiko kelionė į Zarasų rajono Salako pagrindinę mokyklą, – prisimena pedagogė. – Norėtume bendradarbiauti ir su kitomis šalies bendrojo lavinimo mokyklomis. Gaila, kad Lietuvoje nėra mokinių mainų programų. Būtų šaunu, jei jaunuoliai galėtų praplėsti akiratį ir kelias savaites pasisemti žinių kitose mokyklose, o kartu pristatytų ir savo ugdymo įstaigą.“

Projektas „Aš tavo kaimynas“ įkvėpė jaunimą megzti naujus ryšius, pažinti ir suprasti kitus ne iš vadovėlių, bet per gyvąją patirtį.

„Dalyvaudami įvairiuose susitikimuose mokiniai pagerino bendravimo įgūdžius, išmoko išklausyti ir gerbti skirtingas nuomones, įgijo daugiau pasitikėjimo. Viliamės, kad ateityje jiems bus lengviau įsilieti į studijų ar darbo kolektyvą“, – sako O. Avižinienė.

Plėsti pažinčių ratą ir skleisti objektyvią informaciją apie tautinių bendruomenių gyvenimą Mickūnų vidurinės mokyklos jaunimą paskatino didžiausias Lietuvoje pilietiškumo ugdymo projektas „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“. Net 120 šalies švietimo įstaigų – bendrojo ir profesinio lavinimo mokyklų, kolegijų – išsiaiškino ir ėmė spręsti opiausias bendruomenių ir visos valstybės problemas. Trys geriausios mokinių iniciatyvos tapo nacionaliniais projektais ir bus įgyvendinamos visoje Lietuvoje. 

Projektą „Kuriame Respubliką“, kuris tęsis iki 2014 m. rugsėjo pabaigos, vykdo VšĮ Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais: Ateitininkų federacija, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija, VšĮ Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras, VšĮ „Mes Darom“ ir daugeliu kitų. Jį finansuoja Europos socialinis fondas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.