Naršyk atsakingai rašyk

Raguvos gimnazija dalyvavo projekte „Kuriame Respubliką“. Gimnazistų komanda, kartu su projekto kuratore anglų kalbos mokytoja E. Timofejeva, pasirinkę temą „Pilietinės savimonės ugdymas elektroninėje erdvėje“ nesuklydo, nes ši tema yra aktuali ne tik mūsų gimnazijos bendruomenei, apimančiai mokinius, jų tėvus ir globėjus, bet ir kitoms Lietuvos mokykloms. Dauguma gimnazistų per įvykusią apklausą pripažino, kad naudodamiesi pokalbių svetainėmis ne visuomet vartoja taisyklingą lietuvių kalbą, dažnas yra išgyvenęs dėl elektroninių patyčių.

Raguvos gimnazistai planuodami ir kurdami projekto „Naršyk Atsakingai Rašyk“ veiklas siekė paskatinti gimnazijos bendruomenės narius (mokinius, jų tėvus bei globėjus, šeimos narius) atsakingai įvertinti savo elgesį, vartojamos kalbos taisyklingumą elektroninėje erdvėje. Visos veiklos buvo naudingos ir įdomios ne tik komandos nariams, bet ir visai mokyklos bendruomenei – anketa ir susitikimas su policijos atstovėmis suteikė progą mokiniams apsvarstyti ir įsivertinti savo elgesį elektroninėje erdvėje, išsisakyti ir pamėginti spręsti esamas problemas, paskatino mokinius bendrauti ir bendradarbiauti ne tik su tėvais bet ir su socialiniais gimnazijos partneriais – policijos atstovais, socialiniais seniūnijos bei mokyklos darbuotojais.

Įdomiausia šio projekto veikla komandos nariams buvo komikso kūrimas. Komikso istorijas galvojo ne tik komanda, bet ir kitų klasių mokiniai. Pradinukai pripažino, kad knygelė tikrai įdomi ir „visai kaip gyvenime“ – istorijos atspindėjo mokinių kasdienybę ir jiems aktualius klausimus bei galimus jų sprendimus.

Drąsiai galime teigti, kad visos projekto metu vykdytos veiklos (anketa, susitikimai su socialiniais partneriais, viktorina ir komiksų knygelės kūrimas) gali būti lengvai panaudotos bet kurioje Lietuvos mokykloje. Šios veiklos gali pagyvinti klasės valandėles ir paskatinti mokinius spęsti jiems aktualias problemas bei įvertinti savo veiksmus elektroninėje erdvėje, taip pat padrąsinti tėvus ir kitus mokyklos bendruomenės narius bendradarbiauti, ne tik kilus problemoms, bet siekiant užkirsti jas.