Užupio gimnazijos projekto pristatymas Jazz FM

2013-11-22 radijuje Jazz FM Užupio gimnazijos direktorės pavaduotoja neformaliam ugdymui Virginija Mackonienė, socialinė pedagogė Dovilė Požeckienė bei gimnazistės Silvija Butkutė ir Paula Vaicekauskaitė pasakojo apie gimnazijos projektuką „Kas mums iš to?“. Šis projektukas – nacionalinio projekto „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ – dalis.Vilniaus Užupio gimnazijos vykdyto projektuko „Kas mums iš to?“ pagrindinis tikslas – ugdyti ir formuoti visuomeninės nuosavybės jausmą, padedant jaunam žmogui pažinti save, skatinant jį dalyvauti visuomeninėje veikloje bei skatinant gerbti ir tausoti supančią aplinką. 

Buvo veikiama trimis kryptimis atsižvelgiant į numatytus uždavinius: 1. „šešėliavimo“ programa, padedanti pažinti save, suteikiant galimybę mokiniams iš arti pažinti profesijas; 2. visuomeninės, savanoriškos veiklos skatinimas, suteikiant informacijos ir sukuriant galimybes mokiniams dalyvauti visuomeninėse, savanoriškose veiklose; 3. gimnazijos aplinkos tvarkymo akcijos, skatinančios gerbti ir tausoti mus supančią aplinką.

Projektuko rezultatus atspindi įvykusios veiklos: organizuojant šešėliavimo veiklą, Užupio gimnazija užmezgė ryšius su 7 organizacijomis, kurių dėka specialistų darbo dieną, veiklą, atliekamas funkcijas galėjo stebėti 61 mokinys. 

Savanoriškos veiklos skatinimo srityje buvo bendradarbiaujama su 4 socialiniais partneriais, kurių organizacijose gimnazistai galėjo atrasti save savanoriškoje veikloje. Buvo suorganizuota savanorystės diena gimnazijoje. Taip pat buvo suorganizuoti du susitikimai su Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokiniais. Mokiniai apsikeitė kontaktais, sukūrė Facebook grupę, kad galėtų toliau bendrauti neformalioje aplinkoje. Į šią veiklą buvo įtraukti 25 mokiniai ir 5 mokytojai. 

Buvo suorganizuotos 3 gimnazijos aplinkos tvarkymo akcijos. Savitvarkos diena, kurios metu mokiniai tvarkė, šveitė, plovė, švarino įvairias gimnazijos pastato erdves. Dvi gimnazijos klasės dalyvavo Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos talkoje, kitos dvi – tvarkė Bernardinų kapines. Iš viso tvarkymosi akcijose dalyvavo 450 mokinių ir 20 mokytojų.