Politinė respublika: kaip ji gimsta?

Politinė respublika nėra duotybė. Ji neatsiranda iš niekur. Ji neatsiranda ir dėl kieno nors geros valios ar pasirinkimo, kad politinė, demokratinė respublika būtų sukurta. Turi susidėti daug aplinkybių teisingai, kad tokia respublika išvystų dienos šviesą. Pažiūrėkime į elementariausią pavyzdį: kaip […]